cursus: De vier hartkwaliteiten in de klas

Training/cursus in aandachtsvaardigheden voor leerkrachten in het Basisonderwijs

2e serie: De vier hartkwaliteiten in de klas

[plaatje]

In de maanden september, oktober en november 2009 heeft Douwe Hoitsma de cursus "Aandacht in de klas" gegeven op de Jozefschool in Weesp. Deze cursus was heel inspirerende voor iedereen. Enkele reacties:

- De cursus geeft mij taal en een zoekrichting om levensbeschouwelijke aspecten te verbinden met wat een school kan bijdragen aan het leren en gelukkig zijn van kinderen (Martin, redacteur van het tijdschrift en methode "Kleur" ).

- De informatieverstrekking, de uitwisseling, de oefeningen hebben veel goeds gebracht. De sfeer was bijzonder (Mariska, leerkracht).

- Ik ben veel meer gaan lesgeven vanuit innerlijke rust. Ik vertrouw meer op mijn eigen intuïtie (Karin, leerkracht).

In navolging op deze cursus wil Douwe Hoitsma een nieuwe cursus, "De vier hartkwaliteiten in de klas", starten. De vier hartkwaliteiten zijn:

Deze vier hebben een positieve invloed op de werkhouding, het sociaal-emotionele klimaat en op het lesgeven van leerkrachten. Ze zullen door middel van lichaamsgerichte-, communicatieve-, adem- en visualisatieoefeningen ontwikkeld worden. Een belangrijk element in de cursus is het delen van kennis en ervaringen.

De cursus zal wederom op de Jozefschool (Blomstraat 22) te Weesp worden gehouden en omvat 2,5 dag. De eerste twee dagen zijn op de zaterdagen 13 februari en 20 maart 2010 gepland. De dagen bestaan elk uit twee dagdelen. De ochtendsessie is van 10.00 tot 12.00 uur en de middagsessie van 13.00 tot 15.00 uur. De andere halve dag is een terugkomdag, waarin ontwikkelingen, mogelijkheden en moeilijkheden besproken worden. Deze dag is op 24 april 2010 gepland. De kosten bedragen € 90,= (zonder lunch).

Als u belangstelling heeft of meer informatie wilt hebben dan kunt u mij bereiken per mail. Zou u zich vóór 7 februari willen opgeven?

Voor opgeven en meer informatie, ook over de vorige cursus, zie www.mandalaschool.nl

Logo van "Een onderwijsgebaar"

Uitleg onderwijsgebaar: